Boss1

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59
mod_vvisit_counterYesterday98
mod_vvisit_counterThis week333
mod_vvisit_counterLast week672
mod_vvisit_counterThis month1820
mod_vvisit_counterLast month3067
mod_vvisit_counterAll days311882

Online Now: 2
Your IP: 3.236.143.154
,
Today: มิถุนายน 19, 2024
Visitors Counter


สำนักงานสีเขียว (Green Office)

  

 

 

               

             ด้วย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด มีนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานที่ดี การอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนบุคลากรมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเตรียมพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

              ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามกรอบนโยบายที่กำหนด จึงดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

                     1. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว 

                     2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว 

                     3. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารองค์กร สำนักงานสีเขียว 

                    4. โครงสร้างคณะกรรมการการบริหารจัดการและคณะทำงานสำนักงานสีเขียว     

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 

                    5. รายงานปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  

                    6. ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  


 

 

               พิธีมอบรางวัล ตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

              วันที่ 30 มกราคม 2562 ส.เด็กอ่อนปากเกร็ด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ตราสัญลักษณ์ G -Green (เหรียญทองระดับดีเยียม) ประเภทสำนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ กทม. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน และการอุปโภคบริโภคทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคคลากรภายนอกที่เข้ามาใช้บริการให้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

               


               โครงการ...พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน

             วันที่ 14 กันยายน 2561 กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง จัดอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อาคารชัยนันทนาการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ เข้าร่วมกินกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยมอบของเล่นบ้านประหยัดไฟฟ้า เกมส์บอลหรรษา และการสาธิตการขยายจุลินทรีย์ (EM)...(อ่านต่อ)  

              


 

            วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทแอดวานซ์ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยดับกลิ่นตามท่อระบายน้ำ ที่พักขยะ และสำรวจพื้นที่การวางระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นการต่อยอดการอบรมคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561..(อ่านต่อ) 

      


           วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด รับการตรวจประเมิน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากคณะกรรมการตรวจการประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)....(อ่านต่อ)

       


          โครงการ "โลหะเติมบุญ สนับสนุน..คนพิการ"

bbn

          สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ขอเชิญชวน  เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ และบุคคลทั่วไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ด้วยการ หยุดทิ้ง !! เศษลวดเย็บกระดาษ และฝากระป๋องเครื่องดื่ม รวบรวมส่งให้ ฝ่ายบริหารสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด (ทุกๆสิ้นเดือน) เพื่อส่งต่อไปยัง...สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล...(อ่านต่อ)

                


          "ร่วมใจสร้าง...สำนักงานสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

          วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพยากรภายในสถานสงเคราะห์ฯ ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office).....(อ่านต่อ)

                 


           วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ได้จัด กิจกรรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง และวิธีระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่บุคลกรใหม่ ของสถานสงเคราะห์ฯ โดยให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติจริง และได้ทำการซักซ้อมการอพยพย้ายเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน.....(อ่านต่อ)

       

           1. ถังดักไขมัน  Click

           2. 5 ส.  Click

           3. ก๊าซเรือนกระจกและการคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจก  Click

           4. แนวทางการประหยัดพลังงานและการลดใช้ทรัพยากรในสำนักงาน ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด Click

           5. การแบ่งประเภทและการแยกขยะ  Click

           6. อันตรายจากการใช้โฟม  Click

           7. วิธีทำถังขยะเปียก Click


 

          1. พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  Click  

          2. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  Click

          3. พรบ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  Click

          4. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  Click

          5. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549  Click

          6. เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  Click

          7. พรบ. รักษาความสะอาดฯ 2560   Click

          8. ประกาศกระทรวง ทส. เรื่องการระบายน้ำทิ้ง พ.ศง 2548  Click

          9. พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ส. 2548  Click

          10. พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550  Click

          11. พรบ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 Click

          12. ประกาศกระทรวง สธ. พ.ศ. 2550 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  Click

          13. ประกาศกระทรวง สธ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาะารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2551  Click

          14. ประกาศกระทรวง สธ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสุบบุหรี่และขอบเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551  Click

         15. ประกาศกระทรวง สธ. (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ  Click


      

          1. แบบประเมินการรับรู้ นโยบายสำนักงานสีเขียว ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  Click

          2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ สำนักงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)  Click

         3. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว  Click

         4. แบบประเมิน ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อช่องทางการสื่อสาร และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)  Click

         5. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การคัดแยกขยะจากต้นทาง"  Click

         6. แบบประเมินความรู้ความเข้าใน หลัง เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การคัดแยกขยะจากต้นทาง"   Click

 


 

 

 

B9

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตั้งอยู่เลขที่ 78/1 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์–ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2583-8314 โทรสาร : 0-2583-3000 เว็บไซต์ : www.Pakkredbabieshome.com อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Facebook : สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด