Boss1

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday99
mod_vvisit_counterThis week400
mod_vvisit_counterLast week715
mod_vvisit_counterThis month2391
mod_vvisit_counterLast month2951
mod_vvisit_counterAll days315404

Online Now: 2
Your IP: 44.192.94.177
,
Today: กรกฎาคม 25, 2024
Visitors Counter


ยุทธศาสตร์สถานสงเคราะห์

 

ปรัชญา           “เด็กมีสุขภาพดี พัฒนาการเด่น เน้นคุณภาพชีวิต กลับคืนสู่ครอบครัวอบอุ่น”

วิสัยทัศน์         เด็กมีศักยภาพและทักษะชีวิตที่ดี เครือข่ายมีส่วนร่วม พร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีความสุข          

ภารกิจ          

                     1. ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อน (0 – 6 ปี) ให้มีภาวะการเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยตามมาตรฐานส่งเสริม
                         การจัดสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก

                     2. จัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็ก

                     3. เตรียมความพร้อมครอบครัวและเด็กก่อนกลับคืนสู่สังคม

                     4. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและเด็กในชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

                     5. ประสานเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการเด็ก

                     6. ให้บริการความรู้ในเรื่องการจัดสวัสดิการเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมและเด็กที่ครอบครัวประสบ 
                         ปัญหาในด้านการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ การรักษาพยาบาล
การจัดหาครอบครัวทดแทน การส่งกลับคืนสู่ครอบครัวเดิม
                         และการสร้างความตระหนักในการป้องกันปัญหา

 

พันธกิจ          

                    1. เสริมสร้างพัฒนาการตามช่วงวัย

                    2. เสริมสร้างความรู้ความสามารถ

                    3. เสริมสร้างการจัดสวัสดิการการดูแลเด็กเชิงคุณภาพ

                    4. เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่ดีเหมาะสม

                    5. เสริมสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลพัฒนาเด็ก

                    6. เสริมสร้างความพร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม

 

กลยุทธ์          1. ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงดูให้เด็กเจริญเติบโตตามภาวะโภชนาการ

                    2. ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์

                    3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างภาวะอารมณ์ปกติ

                    4. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการ

                    5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการเต็มรูปแบบ

                    6. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะ การใช้ชีวิตที่ดีเหมาะสมตามบริบทของสังคม

                    7. ยกระดับขีดความสามารถ การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลเด็ก

                    8. ยกระดับขีดความสามารถ การสร้างความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีความสุข

 

เป้าประสงค์     

                   1. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์ของช่วงวัย

                   2. เด็กมีภาวะทางอารมณ์สดชื่น แจ่มใส จิตใจอยู่ในภาวะปกติแบบเด็กทั่วไป

                   3. เด็กมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดการ

                   4. เด็กได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมเสมอภาค

                   5. เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีเหมาะสมตามบริบทของสังคม

                   6. มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลพัฒนาเด็ก

                   7. เด็กมีความพร้อม คืนสู่สังคมอย่างมีความสุข

 

วัฒนธรรม        จิตบริการ  สามัคคี  มีส่วนร่วม

 

ค่านิยม            จิตสำนึกรักองค์กร


ข้อมูลบุคลากรของของสถานสงเคราะห์

 

อัตรากำลังของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 64)


         อัตรากำลังของสถานสงเคราะห์ฯ                                จำนวน (คน)

                - ข้าราชการ                                                              6

                - ลูกจ้างประจำ                                                         21

                - พนักงานราการ                                                       14

                - ลูกจ้างชั่วคราว                                                       68

                - จ้างเหมาบริการ                                                       2

                         รวม                                                             111   


 

 


 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตั้งอยู่เลขที่ 78/1 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์–ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2583-8314 โทรสาร : 0-2583-3000 เว็บไซต์ : www.Pakkredbabieshome.com อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Facebook : สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด